Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • sanus1
 • sanus2
 • sanus3
 • sanus4
 • sanus5

wybierz poradnie sanus

znajdz specjaliste sanus

wybierz poradnie kopia

Dlaczego my?

 • 
Misją Naszego Ośrodka jest nieustanne dążenie do spełniania oczekiwań Naszych Pacjentów, troska o dobro Pacjenta i dbałość o Jego jak najszybszy powrót do zdrowia, realizowane przez profilaktykę, leczenie i rehabilitację.Nasz cel osiągamy za pomocą profesjonalnej kadry medycznej, nowoczesnych metod diagnostycznych, sprawnej obsługi i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.

NZOZ Sanus
ZESPÓŁ
  Misja 1

  Misją Naszego Ośrodka jest nieustanne dążenie
  do spełniania oczekiwań Naszych Pacjentów,
  troska o dobro Pacjenta i dbałość o Jego jak
  najszybszy powrót do zdrowia, realizowane
  przez profilaktykę, leczenie i rehabilitację.
  Nasz cel osiągamy za pomocą profesjonalnej
  kadry medycznej, nowoczesnych metod
  diagnostycznych, sprawnej obsługi
  i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.

  NZOZ Sanus
  ZESPÓŁ
 • 

stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług,
utrzymywanie ciągłości świadczonych usług,
nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników placówki,
rozwijanie świadomości Pacjentów,
promowanie zdrowia,
bezpłatnego dostępu do świadczonych usług medycznych.


NZOZ Sanus
ZESPÓŁ
  Misja 2
  • stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług,
  • utrzymywanie ciągłości świadczonych usług,
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji
   zawodowych i umiejętności pracowników placówki,
  • rozwijanie świadomości Pacjentów,
  • promowanie zdrowia,
  • bezpłatnego dostępu do świadczonych
   usług medycznych.
  NZOZ Sanus
  ZESPÓŁ
 • 
Pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka kompleksowej rehabilitacji w województwie i w kraju. Oferujemy naszym Pacjentom najwyższe standardy jakości z zakresu diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej oraz profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.

NZOZ Sanus
ZESPÓŁ
  Misja 3

  Pragniemy utrzymać pozycję wiodącego
  ośrodka kompleksowej rehabilitacji
  w województwie i w kraju. Oferujemy
  naszym Pacjentom najwyższe standardy
  jakości z zakresu diagnostyki, lecznictwa,
  rehabilitacji medycznej oraz profilaktyki
  i propagowania zdrowego stylu życia.

  NZOZ Sanus
  ZESPÓŁ

Informacje o placówce

loading...

Nasze poradnie

loading...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych NZOZ Sanus

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus Jacek Madej NIP: 9461254105 REGON: 060102640, z siedzibą ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie profilaktyki zdrowotnej, stawianie diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, wykonywanie wizyt domowych, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji medycznej.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c), e) oraz art. 9 ust 2. pkt h)-i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W związku ze świadczonymi usługami, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie art. 2, art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne itp. oraz podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia. Podmioty te upoważnione są przez NZOZ Sanus, na mocy zawartych umów do niezbędnego i zgodnego z realizacją umowy przetwarzania zgromadzonych danych.

6. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.29 ust.1 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
b. skierować na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
c. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i realizacji udzielanych świadczeń medycznych, w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja świadczeń medycznych

8. W związku z przetwarzaniem przez NZOZ Sanus danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent)

- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POZ w Krasieninie

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznym rozwojem naszej przychodni w Krasieninie i dużym zainteresowaniem usługami medycznymi informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowy numer rejestracyjny.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne numery kontaktowe do POZ w Krasieninie.

 

REJESTRACJA w KRASIENINIE: 570 400 104, 696 594 347

REHABILITACJA w KRASIENINIE: 730 555 095

 

Dodatkowe informacje >>>

Drodzy pacjenci!

    W związku z prowadzoną w Polsce reformą w zakresie Psychiatrii Dziecięcej informujemy, że od 1 lipca 2022 roku Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Sanus przekształciła się w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny. W strukturach Centrum znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży.

    W ramach naszych działań pacjentom oferujemy: diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową, pobyty dzienne na oddziale oraz opiekę medyczną lekarza psychiatry.

   Zadaniem Centrum Zdrowia Psychicznego jest kompleksowa opieka nad pacjentem obejmująca terapię, opiekę medyczną oraz współpracę ze środowiskiem domowym i szkolnym pacjenta.

Umów wizytę w przychodni81 747 19 99
Wyślij do nas wiadomośćKliknij tutaj
CENTRUM MEDYCZNE SANUSMagnoliowa 2, Lublin