Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
L p. R o d z a j   u s ł u g i C e n a
1.  Laser wysokoenergetyczny HIL 40zł
2.  Fala uderzeniowa 50zł
3.  Pakiet terapia łączona Laer HIL + Fala uderzeniowa 80zł
4.  Super Indukcyjna Stymulacja SIS - pole magnetyczne wielkiej mocy 80zł
5.  Terapia radiofalowa - TR 80zł
6.  Elektroterapia (m. in. galwanizacja, jonoforeza, TENS, DD, IF, tonoliza) 15zł
7.  Krioterapia 17zł
8.  Laser 15zł
9.  Ultradźwięki 15zł
10.  Sollux 13zł
11.  Diatermia krótkofalowa 15zł
12.  Pole magnetyczne 13zł

P R Z Y   Z A K U P I E   10   z a b i e g ó w  -  o s t a t n i   G R A T I S*

13.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyn dolnych 55zł
14.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyny górnej / dolnej 45zł
15.  Masaże wirowe kończyn 25zł
16.  Kinesiotaping 35-55zł
17.  Mobilizacja oraz ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych np. PNF 110zł (30min)
170zł (60min)
18.  Ćwiczenia indywidualne dzieci i młodzieży (45min.) 130zł
19.  Ćwiczenia indywidualne metodą NDT 110zł (30min)
140zł (45min)
20.  Terapia integracji sensorycznej 120zł
21.  Diagnoza integracji sensorycznej 520zł
22.  Terapia neurologopedyczna (45min.) 140zł
23.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 100zł
24.  Masaż klasyczny częściowy 65zł
25.  Masaż całego ciała 170zł
26.  Masaż limfatyczny 170zł (60min)
27.  Suche igłowanie + terapia 170zł
28.  Uroginekologia / Stomatologiczna / Pociążowa - Pierwsza wizyta 200zł
   Uroginekologia / Stomatologiczna / Pociążowa - kolejna terapia 170zł
   Wykonanie szyny / Terapia z szyną 55zł / 200zł
29.  Porada fizjoterapeutyczna 60zł
30.  Wizyta lekarska (specjalista rehabilitacji medycznej) 170zł
31.  Wizyta lekarska (specjalista neurologii) 260zł
32.  Instruktaż rehabilitacyjny 80zł
33.  Ćwiczenia w odciążeniu 17zł
34.  Ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego 15zł
35.  Mobilizacja + mały taping 120zł
36.  Opinia fizjoterapeutyczna / neurologopedyczna 150zł
37.  Zaświadczenie 10zł

 

* - Promocja nie obejmuje masaży wirowych, BOA, klasycznych, limfatycznych i mobilizacji

 

Cennik ważny od: 01.02.2024r.