L p. R o d z a j   u s ł u g i C e n a
1.  Laser wysokoenergetyczny HIL 35zł
2.  Fala uderzeniowa 45zł
3.  Pakiet terapia łączona Laer HIL + Fala uderzeniowa 70zł
4.  Elektroterapia (m. in. galwanizacja, jonoforeza, TENS, DD, IF, tonoliza) 12zł
5.  Krioterapia 14zł
6.  Laser 12zł
7.  Ultradźwięki 12zł
8.  Sollux 10zł
9.  Diatermia krótkofalowa 12zł
10.  Pole magnetyczne 10zł

P R Z Y   Z A K U P I E   10   z a b i e g ó w  -  o s t a t n i   G R A T I S*

11.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyn dolnych 50zł
12.  Drenaż limfatyczny (BOA) kończyny górnej / dolnej 40zł
13.  Masaże wirowe kończyn 20zł
14.  Kinesiotaping 30-50zł
15.  Mobilizacja oraz ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych np. PNF 100zł (30min)
160zł (60min)
16.  Ćwiczenia indywidualne dzieci i młodzieży (45min.) 120zł
17.  Ćwiczenia indywidualne metodą NDT 100zł (30min)
130zł (45min)
18.  Terapia integracji sensorycznej 100zł
19.  Diagnoza integracji sensorycznej 400zł
20.  Terapia neurologopedyczna (45min.) 120zł
21.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 90zł
22.  Masaż klasyczny częściowy 60zł
23.  Masaż całego ciała 150zł
24.  Masaż limfatyczny 160zł (60min)
25.  Uroginekologia 160zł
26.  Porada fizjoterapeutyczna 60zł
27.  Wizyta lekarska (specjalista rehabilitacji medycznej) 160zł
28.  Wizyta lekarska (specjalista neurologii) 250zł
29.  Instruktaż rehabilitacyjny 70zł
30.  Ćwiczenia w odciążeniu 15zł
31.  Ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego 10zł

 

*Promocja nie obejmuje masaży wirowych, BOA, klasycznych, limfatycznych i mobilizacji

 

Cennik ważny od: 01.02.2023r.