NAZWA USŁUGI  CENA
 OPINIA LOGOPEDYCZNA 150,00zł 
 OPINIA PEDAGOGICZNA 150,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZA (bez badania intelektu) 160,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZNA (z badaniem intelektu) 220,00zł
 OPINIA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA
 (nowy pacjent poradnia PZP, I Poziom)
260,00zł
 OPINIA FUNKCJONALNYCH PACJENTA
 (pisana przez dwóch terapeutów, poradnia Autyzmu oraz
 Dzienny Oddział dla osób z Autyzmem)
280,00zł
 OPINIA DIAGNOSTYCZNA
 (zespół terapeutów, dotyczny diagnoz na NFZ w kierunku
 całościowych zaburzeń, Poradnia dla osób z Autyzmem oraz Oddział Dzienny
dla osób z Autyzmem)
400,00zł
  
 ZAŚWIADCZENIE Z WYNIKAMI BADAŃ 30,00zł
 ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA TERAPIĘ 10,00zł
  
 PRYWATNA PORADA LEKARSKA 280,00zł
 PRYWATNA PORADA PSYCHOLOGICZNA
 (psycholog ze specjalizacją)
170,00zł
 PRYWATNA PORADA PSYCHOLOGICZNA
 (psycholog bez specjalizacji)
150,00zł
 PRYWATNA PORADA LOGOPEDYCZNA (30min) 90,00zł
  
 BADANIE NEUROFLOW

300,00zł (pierwsze)
280,00zł (kolejne)

 DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 450,00zł
 PRYWATNA DIAGNOZA CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ 1400,00zł

 

 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W NZOZ SANUS

  PO RAZ PIERWSZY PO RAZ KOLEJNY
 KSEROKOPIA LUB WYDRUK (1 STRONA) 0,00zł  0,40zł
 ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  0,00zł   0,00zł
 INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH  0,00zł 2,26zł

 

Cennik ważny od: 01.02.2023r.