sanus1 sanus2 sanus3 sanus4
loga

 

Sanus Sp. z o.o. informuje o możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wisznicach po zakończeniu realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR. 05.02.00-IP.05-00-001/15-Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

W ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak możliwości sfinansowania usług DDOM ze środków publicznych świadczenia będą odpłatne, bez dodatkowego zysku dla Sanus Sp. z o.o.

Wg. danych projektowych średniomiesięczny koszt utrzymania jednego pacjenta przy założeniu pełnego obłożenia 14 miejsc wynosi 4057 zł.

Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM. Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 519587181

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzienny DOM Opieki Medycznej jest projektem w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu DDOM jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej osobom niesamodzielnym. Projekt skierowany jest szczególnie do osób powyżej 65 r.ż. , których stan zdrowia wymaga większej opieki niż podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna a jednocześnie osoby te nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Dzienny DOM Opieki Medycznej będzie otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.


DDOM pomoże swoim pacjentom poprzez rehabilitację leczniczą przywrócić sprawność i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Otrzymają oni wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i motywacyjne. Pomocą zostaną objęci również opiekunowie pacjentów, którzy otrzymają indywidualne konsultacje przygotowujące ich do kontynuacji opieki nad uczestnikami projektu. Ukończona terapia pozwoli na większą samodzielność pacjenta a także na opiekę nad nim na odpowiednim poziomie.

Do udziału w projekcie DDOM zapraszamy osoby niesamodzielne, u których możliwa jest poprawa stanu zdrowia dzięki wsparciu specjalistyczno-rehabilitacyjnemu i które nie wymagają opieki długoterminowej. Proces terapeutyczno-rehabilitacyjny będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta tak, aby leczenie przyniosło najlepsze efekty.


Okres uczestnictwa w projekcie wyniesie między 30 a 120 dni roboczych i będzie zależał od postępów leczenia. W tym czasie pacjenci będą przebywali pod opieką wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, który będzie wyznaczał indywidualny przebieg leczenia, terapię zajęciową, stymulację procesów poznawczych i opiekę pielęgniarską.

W skład zespołu wchodzą:

- lekarz spec. rehabilitacji medycznej,

- lekarz spec. w dziedzinie geriatrii,

- pielęgniarka oddziałowa, kierownik zespołu terapeutycznego, 

- pielęgniarka, 

- fizjoterapeuci, 

- opiekun medyczny, 

- terapeuta zajęciowy, 

- psycholog.

 

W czasie trwania projektu każdy uczestnik będzie miał zapewnione wyżywienie oraz zorganizowany czas wolny, tak aby wszystko przebiegało w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym: telefonicznie i stacjonarnie.

Osoby, które będą posiadały skierowanie zostaną poddane ocenie stanu klinicznego. Podstawowym kryterium rekrutującym będzie wiek (osoby po 65 r.ż.), kolejnym to stan zdrowia. Osoby wymagające natychmiastowej pomocy będą rekrutowane w pierwszej kolejności.

 

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo:

ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice
tel.: (83) 37 82 535
tel.kom.: 784 322 083

DDOM - kontakt telefoniczny: 519 587 181

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt Unijny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnym w SANUS SP.Z O.O.

Oś Priorytetowa:

1. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Nazwa Działania:

1.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

 

 Beneficjent:

SANUS SP. Z O.O.
z siedzibą w Lublinie
NZOZ SANUS w Wisznicach
ul. Warszawska 88
21-580 Wisznice

 

 loga